Kế toán bán hàng cho lĩnh vực bán lẻ cần biết

Mỗi doanh nghiệp sẽ có hoạt động và lĩnh vực kinh doanh riêng. Yêu cầu hạch toán tài chính với nhiều điểm khác biệt, yêu cầu thao tác hoạt động riêng để tổng hợp thông tin, đưa ra biểu đồ phù hợp. Bán lẻ hàng hóa là lĩnh vực đặc trưng, cần sử dụng công cụ hỗ trợ để quản lý tài chính hiệu quả.

Phần mềm kế toán được sử dụng như công cụ đắc lực cho lĩnh vực bán lẻ, với những đặc trưng và tính năng riêng. Cùng tìm hiểu bản chất và tính năng của phần mềm kế toán là gì trong lĩnh vực bán lẻ để có lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh.

Phương pháp hạch toán tài chính trong lĩnh vực bán lẻ

Bán lẻ là hình thức bán hàng trực tiếp cho khách hàng, giá hàng hóa ra thị trường đã được bình ổn. Sản phẩm hàng hóa được bán ở các  cửa hàng, không phụ thuộc giá vào lưu thông nữa. Số lượng hàng hóa sẽ được bán ra với số lượng đơn lẻ và khá ít phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Các hình thức bán lẻ mà kế toán cần biết để tiến hành hạch toán tài chính hiệu quả:

  • Bán lẻ thu tiền bán hàng trực tiếp – người bán hàng cần thống kê lại số tiền hàng đã bán được sau mỗi ca làm việc.
  • Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung – hai hình thức bán hàng và thu tiền sẽ tách biệt. Người bán hàng sẽ lập và xuất hóa đơn sau đó khách hàng sẽ nhận và đến điểm xuất kho nhân hàng.
  • Hình thức bán lẻ hàng hóa tự chọn được áp dụng phổ biến ở các siêu thị. Cuối kỳ, cửa hàng sẽ tiến hành tổng kết các hóa đơn, thống kê khoản thu và hàng hóa tồn tại trong kho.
  • Hình thức bán lẻ tự động như máy bán nước tự động: khách hàng đưa tiền hàng hóa sẽ được nhả ra.

Hạch toán tài chính của hình thức bán lẻ linh hoạt theo từng loại hình. Thực hiện kiểm kê và tổng hợp hóa đơn đã xuất ra cho khách hàng, kiểm kê hàng hóa tồn đọng trong kho để lập báo cáo bán hàng, kèm theo giấy nộp tiền.

Sử dụng phần mềm kế toán trong lĩnh vực bán lẻ

Đặc điểm phần mềm kế toán trong lĩnh vực bán lẻ sẽ phức tạp hơn so với lĩnh vực sản xuất hay cung ứng. Phần mềm kế toán bán lẻ sẽ thống kê hàng hóa bán ra hàng ngày, theo từng tuần, từng tháng, kết hợp kiểm kê để lên báo cáo tài chính.

Sử dụng phần mềm kế toán bán lẻ sẽ giúp quản lý nhập – xuất – tồn kho cho cửa hàng, hệ thống cửa hàng hiệu quả. Số liệu được nhập và ghi chép dễ dàng, tra cứu nhanh chóng giúp nhân viên kế toán dễ dàng truy xuất thông tin. Với đặc trưng lĩnh vực kế toán bán lẻ, sử dụng phần mềm đóng gói sẽ có lợi hơn về giá. Bởi các tính năng đơn giản nhưng số lượng lớn và nhiều phát sinh. 

Ứng dụng của phần mềm kế toán trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa sẽ giúp tổng hợp thu – chi tài chính của doanh nghiệp hiệu quả. Giải pháp tiết kiệm thời gian, giảm khối lượng công việc và hạn chế tối đa sai sót có thể xảy ra.

Doanh nghiệp cần chọn phần mềm kế toán bán lẻ, tham khảo thông tin tại https://sme.misa.vn/, đồng thời liên hệ để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Hy vọng chia sẻ trên đây sẽ hữu ích cho các đơn vị bán lẻ lựa chọn phần mềm kế toán hiệu quả, tối ưu phù hợp cho nhu cầu doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *