b40b8e6674.jpeg

Chi tiết quy định tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2018

Từ ngày 1/1/2018, sẽ vận dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.760.000 đồng đến 3.980.000 đồng/tháng đối với người cần lao làm cho việc theo giao kèo cần lao.

Quy định về lương thưởng ngày Tết dương lịch 2018
Từ 1/7/2018: Đồng loạt tăng lương, lương hưu và trợ cấp
Thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018: Nhiều người xin nghỉ hưu non
Lương hưu: Có người đang nhận 85 triệu, người chỉ 1,8 triệu mỗi tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùngđối với người cần lao làm cho việc theo giao kèo cần lao.

Theo đó, đối tượng vận dụng gồm: Người cần lao làm cho việc theo chế độ giao kèo cần lao theo quy định của Bộ luật cần lao; doanh nghiệp thành lập, công ty điều hành và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; phối hợp xã, liên hợp phối hợp xã, nhóm phối hợp, trang trại, hộ gia đình, tư nhân và các công ty khác của Việt Nam có thuê mướn cần lao theo giao kèo cần lao; cơ quan, công ty nước ngoài, công ty quốc tế và tư nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn cần lao theo giao kèo cần lao (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Mức lương tối thiểu vùng vận dụng đối với người cần lao làm cho việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2018 như sau: Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng; vùng II: 3.530.000 đồng/tháng; vùng III: 3.090.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện giờ khoảng 180.000-230.000 đồng/tháng.

tăng lương,lương cơ sở,lương hưu,tiền lương,bảo hiểm xã hội,BHXH
Tăng lương tối thiểu.

Địa bàn vận dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo doanh nghiệp hành chính cấp thị xã, thị xã, thị xã và thành thị trực thuộc tỉnh.

Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì vận dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với bản đồ đó. Trường hợp doanh nghiệp có doanh nghiệp, chi nhánh hoạt động trên các bản đồ có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì doanh nghiệp, chi nhánh hoạt động ở bản đồ nào, vận dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với bản đồ đó.

Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì vận dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Doanh nghiệp hoạt động trên bản đồ có sự đổi thay tên hoặc chia tách thì trợ thì vận dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với bản đồ trước khi đổi thay tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Doanh nghiệp hoạt động trên bản đồ được thành lập mới từ 1 bản đồ hoặc nhiều bản đồ có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì vận dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên bản đồ là thành thị trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ 1 bản đồ hoặc nhiều bản đồ thuộc vùng IV thì vận dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với bản đồ thành thị trực thuộc tỉnh còn lại.

Mức lương tối thiểu vùng quy định nêu trên là mức phải chăng nhất làm cho cơ sở vật chất để doanh nghiệp và người cần lao hợp đồng và trả lương, trong đó mức lương trả cho người cần lao làm cho việc trong điều kiện cần lao thông thường, xin hứa đủ thời giờ làm cho việc thông thường trong tháng và hoàn tất định mức cần lao hoặc công việc đã hợp đồng phải xin hứa: Không phải chăng hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người cần lao làm cho mướn việc giản đơn nhất; cao hơn chí ít 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người cần lao làm cho mướn việc đòi hỏi người cần lao đã qua học nghề, training nghề theo quy định.

Khi thực hành mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người cần lao làm cho thêm giờ, làm cho việc vào ban đêm, làm cho việc trong điều kiện cần lao vất vả, độc hại, chế độ bồi bổ bằng hiện vật đối với các chức danh nghề vất vả, độc hại và các chế độ khác theo quy định của luật pháp cần lao.

Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hành theo thoả thuận trong giao kèo cần lao, thỏa ước cần lao tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

(Theo VTC News)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *